2017CasovkaDoVrchu - Naša levanduľa

 Hľadaj na stránke 
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLOVENSKÁ  VERZIA                MAGYAR VERZIÓ

2017 - 2018 - 2019

 
Tie najlepšie strechy od nás....EURO-PLECH

Cyklistická časovka do vrchu Zlatá Idka- Kojšovská hoľa
nultý ročník s obmedzeným počtom štartujúcich


PRIHLÁŠKA JEDNOTLIVCI-FORM           SKUPINOVÁ PRIHLÁŠKA-FORM

ŠTARTOVÁ LISTINA          VÝSLEDKY 2017          FOTO 2017Pridaj do skupiny na
Facebooku kliknutím TU aby si mal najčerstvejšie informácie.


Propozície


Trasa :
Štartuje sa zo Zlatej Idky, miesto štartu GPS  48.742272 - 21.019364 , medzi Zvonicou a bistrom Riveta.
Ak si chceš stiahnuť trasu GPS kllik TU.
Ak si chceš stiahnuť dáta (KML) klik TU.
Ak chceš info o trase vytlačiť klik TU

Cieľ : Pri pomníku (kde sa končí nová asfaltka)

Dátum pretekov  : 20. august 2017 (Nedeľa)
Prevýšenie         :     590  metrov   viď link podľa bike map
Vzdialenosť        :     8,3  km     
Štartovné           :        5  € (zahŕňa občerstvenie, poskytnutie prvej pomoci)
Čas štartu prvého pretekára : 11:01  - štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej štartovej listiny.
Časový limit jednotlivého pretekára 2,5 hodiny.

Prevzatie štartovných balíčkov : 9:30 - 10:30 - parkovisko pod Kojšovskou hoľou pri futbalovom ihrisku.
Prvá pomoc v mieste cieľa pri pomníku ( tel.č. : 0905 593722 )

Vyhodnocovať sa budú pretekári v kategóriách:
Ž (ženy 18 +) rok narodenia 1999 a pred

M1 (muži 18-29 rokov) rok narodenia 1999 - 1988
M2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1987 - 1978
M3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1977 - 1968
M4 (muži 50 a viac rokov) rok narodenia 1967 a pred
Víťazmi daných kategórií sa stavajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicikli za najkratší čas. E-bike a iné bicykle, ktoré majú prídavný pohon sú vylúčené z pretekov. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia
Zadelenie do kategórii je podľa roku narodenia. Pretekári ktorí nedosiahli vek 18 rokov neštartujú.

Celkový víťaz - cyklista ktorý dosiahne najlepší čas.

Najlepší úsekový vrchár - cyklista ktorý dosiahne najlepší čas na označenom strmom úseku. Úsek začína asi 2 km po štarte, má dlžku necelý kilometer. Profil úseku je nižšie na tejto stránke. Začiatok aj koniec je označený ŠTART  PR  Koniec PR  a pre koncom  PR 100m, PR 200 m, PR 500 m. Podmienkou na účasť je mať zapnutú aplikáciu STRAVA a dať nám vedieť nick/ meno v danej aplikácii. Názov sekcie v STRAVE je Zl.Idka koncuveské - Valal , Pozri napr. TU


TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE
Miesto parkovania: Parkovisko pod Kojšovskou hoľou, po vyzdvihnutí štartovacieho balíčka je následne presun na miesto štartu. Do 10:30 na parkovisku usporiadateľské vozidlo v prípade záujmu môže prevziať a vyniesť menšiu batožinu pretekárov k miestu cieľa. Označené  vrecia budú v štartovacom balíčku. O 10:45 krátke predštartovné vyrozumenie pretekárov v mieste štartu. Prosíme pretekárov o účasť.
11:01 štart prvého pretekára.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE NA ČASOVKU
Prihlášky sú dostupné iba cez on-line formulár. Prihlášky ani platby na mieste nie sú možné. Prihlášky budú dostupné do 16.8.2017, Platby za štartovné musí byť prijaté na náš účet do 17.8.2017  23:59
Prihláška jednotlivca:
Pri prihláške jednotlivca (jedného pretekára) sa vyplňa PRIHLÁŠKA JEDNOTLIVCA. Nezabudnite uviesť požadovaný čas štartu. Či je čas štartu ešte voľný si overíte v štartovej listine.

Skupinová prihláška:
V prípade prihlášky, keď sa prihlasujú viacerí pretekári naraz a zároveň sa platba vykonáva v jednej čiastke za viacerých pretekárov spolu, sa vypĺňa SKUPINOVÁ PRIHLÁŠKA. Pri skupinovej prihláške v mieste určenom za menom pretekára je potrebné uviesť aj požadovaný čas štartu za každého pretekára zvlášť. V prípade ak pripísaná čiastka bude menšia ako násobok počtu štartujúcich uvedenej v skupinovej prihláške, automaticky sa na posledné prihlasujúce mená pretekárov neprihliada.

Štartovné sa nevracia okrem prípadov ak by došlo k zrušeniu pretekov.
Mená prihlásených pretekárov sa zobrazia v štartovej listine až po zaplatení a identifikácii ich platby.
V prípade, ak čas štartu uvádzaný v prihláške sa medzičasom obsadil pretekárom, ktorý vykonal platbu už skôr, usporiadateľ čas štartu presunie na ďalší nasledujúci voľný štartový čas.
Ak pretekár neuvedie žiadny požadovaný čas štartu, usporiadateľ ho zaradí na prvý voľný štartový čas.
V prípade dosiahnutia rovnakého času (výsledku), bude uprednostnený ten pretekár, ktorý má nižší štartový čas.

PLATOBNÉ ÚDAJE:
Číslo účtu :
520700-4205730523 / 8360  účet vedený v mBank
Formát IBAN:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523   
Medzinárodný formát účtu:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523    SWIFT: BREXSKBXXX
Do poznámky je potrebné uviesť meno pretekára, pri platbe za skupinovú registráciu meno prvého pretekára pre ľahšiu identifikáciu.

PRAVIDLÁ, PROPOZÍCIE :
Pri prezentácii na mieste a preberaní štartovného balíčka, pretekári podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohoto podpisu nebudú pripustení k štartu čo znamená automatickú diskvalifikáciu. Jazdí a preteká sa za plnej premávky. Pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči usporiadateľovi pri im vzniknutej škode. Pretekári sú povinný jazdiť na bicikloch s dvoma nezávislými brzdami, počas pretekov či rozjazdu mať na hlave celoplastové prilby, pretekať na bicikloch bez motorického pohonu (iba bicikle poháňané vlastnou silou), či použiť iný nekalý spôsob dopingu. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s biciklami v dobrom technickom stave a súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia svojimi podpismi na mieste registrácie v deň pretekov pri prebratí štartovného čísla na parkovisku v Zlatej Idke.
Pri nedostavení sa pretekára na štart v čase jeho štartu je pretekár diskvalifikovaný. Pri dostavení sa na štart v omeškaní, sa za čas štartu pretekára považuje a meria jeho čas podľa ŠTARTOVEJ LISTINY.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohoto rozpisu a pravidiel v prípade nepredvídateľných okolností-pričom sa zaväzuje, že zmena bude oznámená pretekárom v predstihu-najneskôr na predštarovom vyrozumení o 10:45 na mieste štartu.
Pretekári majú prísny zákaz počas pretekov odhadzovať či inak znečisťovať prostredie.Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je vhodná na usporiadanie cyklistických pretekov. Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári súhlasia s vyhotovením audio, video záznamov, či už usporiadateľom alebo inými pretekármi a možnosťou ich uverejniť aj iným osobám, či už z dôvodu propagácie tejto akcie alebo na reklamné či iné nešpecifikované účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov a v prípade potreby uvoľniť cestu záchranným zložkám, vozidlám usporiadateľa, alebo vozidlám tretích osôb.
Nedodržanie týchto pravidiel a propozícií znamená automatickú diskvalifikáciu. Ochrana osobných údajov. Pretekári súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu a členení v prihláške, za účelom správnej registrácie a identifikácie pretekárov na cyklistické preteky.

Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách, sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa voči ktorému nie je možné odvolanie.


V Moldave nad Bodvou 19.7.2017

 
 
reklama ako vyšitá..... STRING
 
 
Najlepšia lyžovačka
 
 
 
 
 
 

QR kód pre platbu.
Je potrebné doplniť iba tvoje meno

 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky