2019CasovkaDoVrchu - Naša levanduľa

 Hľadaj na stránke 
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cyklistická časovka jednotlivcov do vrchu
a bežecké preteky
3.ročník Zlatá Idka- Kojšovská hoľa


PRIHLÁŠKA JEDNOTLIVCI-FORM         ZOZNAM PRIHLASUJÚCICH

ŠTARTOVÁ LISTINA          VÝSLEDKY 2019          FOTO 2019          ONLINE INFORMÁCIE


Pridaj do skupiny na Facebooku kliknutím TU aby si mal najčerstvejšie informácie.


Trasa :
Štartuje sa zo Zlatej Idky, miesto štartu GPS  48.742272 - 21.019364 , spred KRČMY POD ROŠTAMI  vedľa Zvonice  
Ak si chceš stiahnuť trasu MTB GPS klik TU : MTB bicykle
Ak si chceš stiahnuť trasu Road GPS klik TU  : Cestné a ostatné bicykle
Ak chceš info o trase MTB klik TU   : MTB bicykle
Ak chceš info o trase Road klik TU   : Cestné a ostatné bicykle
Preteky bežcov. Trasa bude doplnená : Štart je totožný s cyklistami, cieľ je pri chate Erika
Usporiadateľ : Gabriel Demko

Dátum pretekov  : 10.august 2019 (Sobota)


CYKLISTICKÉ PRETEKY:

Preteky Road a ostatné bicykle

Cieľ pre cestných cyklistov : Pri pomníku (kde sa končí nová asfaltka) / Road a ostatné bicykle.
Prevýšenie         :     599  metrov  priemer 7,3 %
Vzdialenosť        :     8,2  km     
Štartovné vopred do 02.08.2019 : 6  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné na mieste :   10 € (zahŕňa štartovací balíček iba na zostávajúce voľné miesta, poskytnutie prvej pomoci)

Čas štartu prvého pretekára : 11:01  - štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej štartovej listiny.
Štartové časy 10:30,11:00,11:01,11:02,11:03, si usporiadateľ rezervuje pre vlastnú potrebu
Časový limit jednotlivého pretekára 2 hodiny.
Vekové kategórie pre ROAD a ostatné bicykle od 19 a viac, resp. pretekári do 18 rokov (bez rozlíšenia typu bicyklov)

Kategórie:
RoadZ
(ženy)
RoadM1 (muži 19-29 rokov) rok narodenia 2000-1990
RoadM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1989-1980
RoadM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1979-1970
RoadM4 (muži 50+ rokov) rok narodenia   1969 a starší


Cieľ pre cyklistov do 18 rokov vrátane (rok narodenia 2001-2017):   Pri pomníku (kde sa končí nová asfaltka)
Prevýšenie         :     599  metrov  priemer 7,3 %
Vzdialenosť        :     8,2  km     
Štartovné vopred do 02.08.2019 : 6  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné na mieste :   10 € (zahŕňa štartovací balíček iba na zostávajúce voľné miesta, poskytnutie prvej pomoci)
Veková kategória : do 18 rokov (podľa rokov k 31.12.2019) spolu chlapci a dievčatá. Doprovod rodičov je povolený. Bez rozlíšenia typu bicykla.

Čas štartu prvého pretekára : 11:01  - štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej
štartovej listiny.
Štartové časy 10:30,11:00,11:01,11:02,11:03 si usporiadateľ rezervuje pre vlastnú potrebu
Časový limit jednotlivého pretekára 2 hodiny.

Preteky Road a MTB do 18 rokov
Kategórie:
Road a MTB do 18 rokov
(dievčatá a chlapci) rok narodenia 2017-2001
Vyhodnotenie spolu chlapci a dievčata, spolu rôzne typy bicyklov.

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. E-bike a iné bicykle, ktoré majú prídavný - alternatívny pohon sú vylúčené z pretekov. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách medailami.
Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky
podľa vyplnenej registrácie.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách Road môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži


Cieľ pre MTB pretekárov : Pri SHMÚ na Kojšovskej holi
Prevýšenie         :     685  metrov priemer 6,6 %
Vzdialenosť        :    10,2  km     
Štartovné vopred do 02.08.2019 : 6  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné na mieste :  10 €
(zahŕňa štartovací balíček iba na zostávajúce voľné miesta, poskytnutie prvej pomoci)
Čas štartu prvého pretekára : 11:00  - štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej
štartovej listiny.
Štartové časy 10:30,11:00,11:01,11:02,11:03 si usporiadateľ rezervuje pre vlastnú potrebu
Časový limit jednotlivého pretekára 2 hodiny.
Vekové kategórie od 19 a viac

Preteky MTB
Kategórie:
MTBZ
(ženy)
MTBM1 (muži 19-29 rokov) rok narodenia 2000-1990
MTBM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1989-1980
MTBM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1979-1970
MTBM4 (muži 50+ rokov) rok narodenia   1969 a starší

Účastníci predchádzajúcich ročníkov t.j. v roku 2017, 2018 pri online registrácii a úhrade štartovného do 31.07.2019 majú štartovné za 2 €. V prípade ak takíto pretekári uhradia pri onlineregistrácii plnú čiastku 5 €, rozdiel sa bude považovať za sponzoring a nevracia sa.
Použite QR kód pre platbu a zmeňte čiastku na 2 € a doplňte meno.
Menovite :
Martin Hudy Dudysvk, Peter Tomko, Vojtech Toth, Palec Kassay, Majky Mišo Čverha, Kállai Krisztián,Hronec Kamil, Madarász Peter, Marián Vranay

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. E-bike a iné bicykle, ktoré majú prídavný - alternatívny pohon sú vylúčené z pretekov. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách.
Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky
podľa vyplnenej registrácie.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách MTB môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

Ocenia sa aj celkoví-absolútni víťazi :
Celkový víťaz
Road - cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s cestným a iným bicyklom. (Preteky Road a ostatné bicykle)-Cieľ pri pomníku hrdinov SNP
Celkový víťaz MTB - cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s MTB bicyklom. (Preteky MTB)-Cieľ pri meteo stanici SHMÚ
Najmladši cyklista - Cieľ pri pomníku hrdinov SNP
Okrem vyššie uvedených kategórií budú odmenení pohárom starostu obce Zlatá Idka najrýchlejší pretekári s trvalým pobytom v obci Zlatá Idka.BEŽECKÉ PRETEKY:


Cieľ pre bežcov : Pri chate Erika

Prevýšenie         :     599  metrov priemer 7,0 %
Vzdialenosť        :    9,3  km     
Štartovné vopred do 02.08.2019 : 7  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné na mieste pre bežcov nie je možné
Čas hromadného štartu : 09:00 spred KRČMY POD ROŠTAMI
Časový limit jednotlivého pretekára 1,5 hodiny.

LIMIT počtu 50-tich pretekárov-bežcov
Vekové kategórie:
BEHZ    Ženy
BEHM1 do 35 rokov
BEHM2 35 a viac rokov

Preteky bežcov s hromadným štartom. Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú behom alebo chôdzou po vyznačenej trase za najkratší čas. Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie. Za smerodajné sa považuje pri bežeckých aj pri cyklistických pretekoch vek k 31.12.2019. Vek najmladšieho pretekára sa zistí podľa úplného dátumu narodenia.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách bežcov môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži
Štart bežcov je hromadný a nezávislý od štartu cyklistov. Predpokladaný čas štartu 09:00 spred KRČMY POD ROŠTAMI.

TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE

8:00 - 10:00  Registrácie na mieste IBA CYKLISTI
do 08:30       Prevzatie štartových balíčkov pre bežcov.
09:00           Hromadný štart bežcov
10:30           Štart usporiadateľa-pretekára
10:45           Predpokladaný dobeh posledného bežca
10:45           Predpokladaný čas vyhodnotenia bežcov v chate Erika
11:01           Štart prvého pretekára-cyklistu
13:15           Predpokladané uvoľnenie uzávery cesty od pomníku hrdinov SNP smerom dole k Zlatej Idke
13:30           Predpokladaný príchod posledného pretekára-cyklistu do cieľa
13:45           Predpokladaný čas vyhodnotenia cyklistov v chate Erika


Prvá pomoc v mieste štartu, neskôr na treťom km pred cieľom ( tel.č.: )

Organizátor si vyhradzuje v prípade nepredvídateľných okolností a udalosti posunúť a zmenit vyššie uvedený program a propozície.
Všetky štarty sa uskutočnia v obci Zlatá Idka (časť obce RIEKA, neďaleko zvonice) spred KRČMY POD ROŠTAMI. Štart je totožný s miestom štartu v minulých rokoch.
Registračné miesta a preberania štartových balíčkov sa nachádzajú tiež na tomto mieste.
Dôrazne žiadame účastníkov aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky , zvlášť príkazové a zákazové tabule a taktiež pokuyny organizátorov. Budú tam pre to aby vám pomáhali.

Odporúčaná možnosť parkovania :
Pri futbalovom ihrisku cca 1,5 km za štartom, smerom na Kojšovskú hoľu,je parkovisko s vysokou kapacitou parkovania, alebo hore v priestore cieľa pretekov Road (pri pomníku hrdinov SNP alebo pri chate Erika). Usmernenie usporiadateľmi.
V obmedzenom počte v priestoroch štartu, pričom je nutné dodžať dopravné značky zakazujúce zákaz zastavenia, státia či zákaz parkovania. Ďalšie možnosti parkovania sú pri chate Erika, resp. pri ceste medzi pomníkom (cieľ pre cestné a ostatné bicykle) a chatou Erika (v dĺžke ca 800 metrov).AVŠAK IBA v PRÍPADE ak ste požiadali a bolo vám udelené povolenie výjazdu autom. Šoférov s poznávacími značkami na ktoré neboli žiadané vstupy budú môct ísť parkovať iba k futbalovému ihrisku a ďalej pokračovať peši, alebo kyvadlovou vláčikovou doplravou. Jeho odchody a príchody upresníme.
Počas pretekov bude cesta od pomníka smerom k obci Zlatá Idka uzatvorená pre autá aj pre cyklistov. Výnimku tvorí už spomenutá kyvadlová vláčiková doprava. Počas pretekov bude cesta iba jednosmerná, t.j. smerom hore. Pre bežcov a pre peších bude možnosť dostať sa dole smerom k Zladej Idke. Pre nich zákaz nebude platiť. Jednosmerná premávka sa otvorí sa až po prejdení posledného cyklistu pri pomníku predpoklad 13:15 hod. Počas pretekov sa od Kojšovskej holi dostanete dole iba smerom na Gelnicu.
Všetci účastníci, ktorí  chcú parkovať autom hore pri pomníku hrdinom SNP alebo pri chate Erika sú povinný v registrácii uviesť evidenčné číslo svojho auta do 31.7.2019 v opačnom prípade nebude umožnený vstup autom. Počet áut s povoleným vstupom je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity nebude umožnené žiadať o povolenie vstupu.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE NA ČASOVKU
Prihlášky sú dostupné  cez on-line formulár. Prihlášky - registrácia online bude dostupná do 02.08.2019. Platba za štartovné musí byť pripísaná na náš účet do 03.08.2019  23:59, t.j platbu - ak je tuzemská je potrebné uhradiť najneskôr do 02.08.2019.

Prihláška jednotlivca:

Pri prihláške jednotlivca (jedného pretekára) sa vyplňa PRIHLÁŠKA JEDNOTLIVCA. Cyklisti : v prihláške nezabudnite uviesť požadovaný čas štartu, ak neuvediete usporiadateľ vám priradí. Či je čas štartu ešte voľný si overíte v zozname prihlasujúcich.

Skupinová prihláška:
Od roku 2018 skupinová prihláška nie je. Ak sa rozhodne viacej pretekárov prihlásiť sa  - a zaplatiť v jednej čiastke za viacerých pretekárov spolu, (je to výhodnejšie pri platbe zo zahraničia) každý z pretekárov si vyplní prihlášku zvlášť avšak platbu môže vykonať iba jeden z nich, spoločne za všetkých. Pri platbe ako správa pre príjemcu je potrebné uviesť mená jednotlivých pretekárov za ktorých sa platba vykonáva. V prípade ak pripísaná čiastka bude menšia ako násobok počtu štartujúcich uvedenej v skupinovej platbe, automaticky sa na posledné prihlasujúce mená pretekárov uvedených pri platbe neprihliada. Pri platbe zo zahraničia v prípade potreby nás kontaktujte, môžme dohodnúť platbu v cudzej mene.

Štartovné sa nevracia okrem prípadu ak by došlo k zrušeniu preteku zo strany orgánov vydávajúcich povolenie na zvláštne užívanie účelovej komunikácie.
Mená prihlásených pretekárov po prijatí a identifikácii úhrady sa zobrazia v štartovej listine.
V prípade, ak čas štartu uvádzaný v prihláške sa medzičasom obsadil pretekárom, ktorý vykonal platbu už skôr, alebo ak pretekár neuvedie žiadny požadovaný čas štartu, usporiadateľ ho zaradí na prvý, najbližší jemu (organizátorovi) vhodný voľný štartový čas. Zatiaľ je možnosť registrácie od 11:01 do 12:00, v prípade väčšieho počtu prihlasujúcich usporiadateľ zváži možnosť rozšíriť štartové časy.
V prípade dosiahnutia rovnakého času (výsledku), pri konečnom vyhodnotení bude uprednostnený ten pretekár, ktorý má nižší štartový čas, t.j. štartopval skôr.

PLATOBNÉ ÚDAJE:
Číslo účtu :
520700-4205730523 / 8360  účet vedený v mBank
Formát IBAN:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523   
Medzinárodný formát účtu:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523    SWIFT: BREXSKBXXX
Do poznámky je potrebné uviesť meno pretekára, pri platbe za viacerých pretekárov, prosíme uviesť mená všetkých pretekárov.

PRAVIDLÁ, PROPOZÍCIE :
Pri prezentácii na mieste a preberaní štartovného balíčka, pretekári podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohoto podpisu nebudú pripustení k štartu čo znamená automatickú diskvalifikáciu. Jazdí a preteká sa za plnej premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči usporiadateľovi pri im vzniknutej škode. Pretekári sú povinní jazdiť na bicikloch s dvoma nezávislými brzdami, počas pretekov či rozjazdu mať na hlave celoplastové prilby, pretekať na bicykloch bez motorického pohonu (iba bicykle poháňané vlastnou silou), či použiť iný nekalý spôsob dopingu. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s bicyklami v dobrom technickom stave a tí ktorí vyjadrili súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia to v online formulári, resp registrujúci na mieste v deň pretekov na tlačive.
Pri nedostavení sa pretekára na štart je pretekár diskvalifikovaný. Pri dostavení sa na štart v omeškaní, sa za čas štartu pretekára považuje a meria jeho čas štartu podľa pôvodnej ŠTARTOVEJ LISTINY.
Pri pretekároch, ktorí nemajú dovršený vek 15 rokov ku dňu pretekov je potrebný súhlas rodiča, alebo zopovedného zákonného zástupcu. Tlačivo TU tvorí prílohu odpovedného emailu na vašu registráciu, Je ju možné stiahnuť aj TU  (doplní sa). Pri pretekároch s nedovršeným vekom 15 rokov ku dňu pretekov uvítame doprovod rodiča počas pretekov, buď na bicykloch alebo autom ak bolo požiadané povolenie na vstup.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohoto rozpisu pravidiel a propozícií v prípade nepredvídateľných okolností-pričom sa zaväzuje, že zmena bude oznámená pretekárom v predstihu-najneskôr na predštarovom vyrozumení o 10:45 na mieste štartu.
Pretekári majú prísny zákaz počas pretekov odhadzovať či inak znečisťovať prostredie. Pretekári majú prísny zákaz vstupu do ohradených častí areálu meteostanice na Kojšovskej holi, poškodzovať zariadenie znečisťovať okolie. Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je vhodná na usporiadanie cyklistických pretekov. Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári súhlasia s vyhotovením audio, video záznamov, či už usporiadateľom alebo inými pretekármi, divákmi alebo inými tretími osobami a možnosťou ich uverejniť aj iným osobám, či už z dôvodu propagácie tejto akcie, alebo na reklamné či propagačné účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a v prípade potreby uvoľniť cestu záchranným zložkám, vozidlám usporiadateľa, alebo vozidlám tretích osôb. Zvlášť dôležitú pozornosť treba venovať kyvadlovej doprave / vláčiku s ktorým sa cyklistický pretekári stretnú v protismere (vláčik pôjde smerom dole) Pretekári súhlasia so zaslaním e-mailu s výsledkami, propagáciou akcie resp pripomenutím akcie či organizačnými inštrukciami. Zaznamenané zvukové či obrazové záznamy môžu byť uverejnené na sociálnych sietiach (twitter,instagram, facebook, či uložšné na zdieľaných miestach (cloudoch) google disk, facebook, instagram, uložto, twitter g)
Nedodržanie týchto pravidiel a propozícií, resp nesúhlas s nimi je potrebné zo strany pretekára uviesť pri štarte, pričom takýto pretekár nebude pripustený k štartu z dôvodu nesúhlasu s pravidlami týchto pretekov a to znamená automatickú diskvalifikáciu. Ochrana osobných údajov GDPR. Pretekári súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu a členení a uvedenom vyššie v pravidlách a v prihláške, za účelom správnej registrácie a identifikácie pretekárov na cyklistické preteky.

Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách, sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa voči ktorému nie je možné odvolanie.


V Moldave nad Bodvou 1.1.2019 (doplnené 10.7.2019)

 

OBEC
ZLATÁ IDKA

 
 
Bicykle a servis

Záznam z prvého ročníka 2017 klik TU:
Krátka video upútavka pre rok 2018 kliknutím TU
Záznam z druhého ročníka 2018 klik TU :
Záznam z tretieho ročníka 2019 klik TU:

TRASA pre kategóriu Road

TRASA pre kategóriu MTB

 

QR kód registráciu

QR kód pre platbu.
Je potrebné doplniť iba tvoje meno

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky