2018CasovkaDoVrchu - Naša levanduľa

 Hľadaj na stránke 
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLOVENSKÁ  VERZIA                MAGYAR VERZIÓ

2017 - 2018 - 2019

Cyklistická časovka jednotlivcov do vrchu
2.ročník Zlatá Idka- Kojšovská hoľa


PRIHLÁŠKA JEDNOTLIVCI-FORM         ZOZNAM PRIHLASUJÚCICH

ŠTARTOVÁ LISTINA         VÝSLEDKY 2018          FOTO 2018          ONLINE INFORMÁCIE


Pridaj do skupiny na Facebooku kliknutím TU aby si mal najčerstvejšie informácie.

Predbežné informácie

Trasa :
Štartuje sa zo Zlatej Idky, miesto štartu GPS  48.742272 - 21.019364 , spred KRČMY POD ROŠTAMI  vedľa Zvonice  
Ak si chceš stiahnuť trasu MTB GPS klik TU : MTB bicykle
Ak si chceš stiahnuť trasu Road GPS klik TU  : Cestné a ostatné bicykle
Ak chceš info o trase MTB klik TU   : MTB bicykle
Ak chceš info o trase Road klik TU   : Cestné a ostatné bicykle
Usporiadateľ : Gabriel Demko
Dátum pretekov  : 11.august 2018 (Sobota)

Cieľ pre cestných cyklistov : Pri pomníku (kde sa končí nová asfaltka)

Prevýšenie         :     599  metrov  priemer 7,3 %
Vzdialenosť        :     8,2  km     
Štartovné vopred do 5.8.2018 : 5  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné na mieste :   8 € na zostávajúce voľné miesta, poskytnutie prvej pomoci

Čas štartu prvého pretekára : 11:00  - štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej štartovej listiny.
Štartové časy 11:00,11:01,11:02,11:03,11:04 si usporiadateľ rezervuje pre vlastnú potrebu
Časový limit jednotlivého pretekára 2 hodiny.


Cieľ pre MTB pretekárov : Pri SHMÚ na Kojšovskej holi
Prevýšenie         :     685  metrov priemer 6,6 %
Vzdialenosť        :    10,2  km     
Štartovné vopred do 5.8.2018 : 5  € (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)
Štartovné na mieste :   8 €
na zostávajúce voľné miesta
Čas štartu prvého pretekára : 11:00  - štartuje sa v minútových intervaloch podľa vopred zverejnenej
štartovej listiny.
Štartové časy 11:00,11:01,11:02,11:03,11:04 si usporiadateľ rezervuje pre vlastnú potrebu
Časový limit jednotlivého pretekára 2 hodiny.

Prevzatie štartovných balíčkov : v mieste štartu.  
Účastníci preteku v roku 2017 pri onlinregistrácii a úhrade štartovného do 15.júla.2018 majú štartovné za 2 €. V prípade ak takíto pretekári uhradia pri onlineregistrácii plnú čiastku 5 €, rozdiel sa bude považovať za sponzoring a nevracia sa.
Použite QR kód pre platbu a zmeňte čiastku na 2 € a doplňte meno.

Prvá pomoc v mieste cieľa Road bike pri pomníku ( tel.č. : )

Vyhodnocovať sa budú pretekári v dvoch kategóriách na dvoch dĺžkach trate :
Bicyklami MTB  
Cestnými a otatnými bicyklami

Preteky MTB
Kategórie:
MTBZ
(ženy)
MTBM1 (do 29 rokov) rok narodenia         1989 a mladší
MTBM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1988-1979
MTBM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1978-1969
MTBM4 (muži 50+ rokov) rok narodenia   1968 a starší
Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. E-bike a iné bicykle, ktoré majú prídavný - alternatívny pohon sú vylúčené z pretekov. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách.
Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách MTB môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

Preteky Road
Kategórie:
RoadZ
(ženy)
RoadM1 (do 29 rokov) rok narodenia         
1989 a mladší
Road
M2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1988-1979
RoadM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1978-1969
RoadM4 (muži 50+ rokov) rok narodenia   1968 a starší

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. E-bike a iné bicykle, ktoré majú prídavný - alternatívny pohon sú vylúčené z pretekov. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách.
Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách Road môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

Okrem vyššie uvedených ocenení sa ocenia celkoví-absolútni víťazi :
Celkový víťaz
Road - cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s cestným a iným bicyklom. (Preteky Road a ostatné bicykle)
Celkový víťaz MTB - cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s MTB bicyklom. (Preteky MTB)

TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE

8:00 - 10:00  Registrácie na mieste
11:00           Štart prvého pretekára
14:00           Predpokladaný príchod posledného pretekára
14:30           Predpokladaný čas vyhodnotenia   

Štart v obci Zlatá Idka spred KRČMY POD ROŠTAMI neďaleko Zvonice. Štart je totožný s miestom štartu v minulom roku. Tu sa budú vydávať štartové čísla, štartové balíčky.

Možnosť parkovania :
Pri futbalovom ihrisku cca 1,5 km za štartom, smerom na Kojšovskú hoľu, alebo hore v priestore cieľa pretekov Road (pri pomníku alebo pri chate Erika). Usmernenie usporiadateľmi.
V obmedzenom počte v priestoroch štartu, pričom je nutné dodžať dopravné značky zakazujúce zákaz zastavenia, státia či zákaz parkovania. Ďalšie možnosti parkovania sú pri chate Erika, resp. pri ceste medzi pomníkom (cieľ pre cestné a ostatné bicykle) a chatou Erika (cca 800 metrov).
Počas pretekov bude cesta od pomníka smerom k obci Zlatá Idka uzatvorená pre autá aj pre cyklistov. t.j. počas pretekov bude cesta iba jednosmerná, t.j. smerom hore. Otvorí sa až po prejdení posledného cyklistu pri pomníku. Počas pretekov sa od Kojšovskej holi dostanete dole iba smerom na Gelnicu.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE NA ČASOVKU
Prihlášky sú dostupné cez on-line formulár. Prihlášky - registrácia online bude dostupná do 07.08.2018. Platba za štartovné musí byť pripísaná na náš účet do 07.08.2018  23:59, t.j platbu - ak je tuzemská je potrebné uhradiť najneskôr do 05.08.2018.

Prihláška jednotlivca:

Pri prihláške jednotlivca (jedného pretekára) sa vyplňa PRIHLÁŠKA JEDNOTLIVCA. V prihláške nezabudnite uviesť požadovaný čas štartu. Či je čas štartu ešte voľný si overíte v zozname prihlasujúcich klik TU.
Google aktualizuje formulár každých cca 5 minút.

Skupinová prihláška:
V roku 2018 skupinová prihláška nie je. Ak sa rozhodne viacej pretekárov prihlásiť sa  - a zaplatiť v jednej čiastke za viacerých pretekárov spolu, (je to výhodnejšie pri platbe zo zahraničia) každý z pretekárov si vyplní prihlášku zvlášť avšak platbu môže vykonať iba jeden z nich, spoločne za všetkých. Pri platbe ako správa pre príjemcu je potrebné uviesť mená jednotlivých pretekárov za ktorých sa platba vykonáva. V prípade ak pripísaná čiastka bude menšia ako násobok počtu štartujúcich uvedenej v skupinovej platbe, automaticky sa na posledné prihlasujúce mená pretekárov uvedených pri platbe neprihliada. Pri platbe zo zahraničia v prípade potreby nás kontaktujte, môžme dohodnúť platbu v cudzej mene.

Štartovné sa nevracia okrem prípadu ak by došlo k zrušeniu preteku.
Mená prihlásených pretekárov po prijatí a identifikácii úhrady sa zobrazia v štartovej listine.
V prípade, ak čas štartu uvádzaný v prihláške sa medzičasom obsadil pretekárom, ktorý vykonal platbu už skôr, alebo ak pretekár neuvedie žiadny požadovaný čas štartu, usporiadateľ ho zaradí na prvý, najbližší vhodný voľný štartový čas. Zatiaľ je možnosť registrácie od 11:05 do 12:00, v prípade väčšieho počtu prihlasujúcich usporiadateľ zváži možnosť rozšíriť štartové časy.
V prípade dosiahnutia rovnakého času (výsledku), pri konečnom vyhodnotení bude uprednostnený ten pretekár, ktorý má nižší štartový čas.

PLATOBNÉ ÚDAJE:
Číslo účtu :
520700-4205730523 / 8360  účet vedený v mBank
Formát IBAN:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523   
Medzinárodný formát účtu:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523    SWIFT: BREXSKBXXX
Do poznámky je potrebné uviesť meno pretekára, pri platbe za skupinovú registráciu mená pretekárov.

PRAVIDLÁ, PROPOZÍCIE :
Pri prezentácii na mieste a preberaní štartovného balíčka, pretekári podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohoto podpisu nebudú pripustení k štartu čo znamená automatickú diskvalifikáciu. Jazdí a preteká sa za plnej premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči usporiadateľovi pri im vzniknutej škode. Pretekári sú povinní jazdiť na bicikloch s dvoma nezávislými brzdami, počas pretekov či rozjazdu mať na hlave celoplastové prilby, pretekať na bicykloch bez motorického pohonu (iba bicykle poháňané vlastnou silou), či použiť iný nekalý spôsob dopingu. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s bicyklami v dobrom technickom stave a tí ktorí vyjadrili súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia to pri online formulári. V prípade ak by bola umožnená registrácia na mieste, takto registrovaní pretekári svojimi podpismi na mieste v deň pretekov pri prebratí štartovného čísla potvrdia svoj súhlas s pravidlami a propozíciami.
Pri nedostavení sa pretekára na štart v čase jeho štartu je pretekár diskvalifikovaný. Pri dostavení sa na štart v omeškaní, sa za čas štartu pretekára považuje a meria jeho čas štartu podľa ŠTARTOVEJ LISTINY.

Pri pretekároch, ktorí nemajú dovršený vek 18 rokov ku dňu pretekov je potrebný súhlas rodiča, alebo zákonného zástupcu. Tlačivo TU: (doplní sa). Pri pretekároch s nedovršeným vekom 18 rokov ku dňu pretekov uvítame doprovod rodiča počas pretekov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohoto rozpisu pravidiel a propozícií v prípade nepredvídateľných okolností-pričom sa zaväzuje, že zmena bude oznámená pretekárom v predstihu-najneskôr na predštarovom vyrozumení o 10:45 na mieste štartu.
Pretekári majú prísny zákaz počas pretekov odhadzovať či inak znečisťovať prostredie. Pretekári majú prísny zákaz vstupu do ohradeného areálu meteostanice na Kojšovskej holi. Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je vhodná na usporiadanie cyklistických pretekov. Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári súhlasia s vyhotovením audio, video záznamov, či už usporiadateľom alebo inými pretekármi, divákmi alebo inými tretími osobami a možnosťou ich uverejniť aj iným osobám, či už z dôvodu propagácie tejto akcie alebo na reklamné či iné nešpecifikované účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a v prípade potreby uvoľniť cestu záchranným zložkám, vozidlám usporiadateľa, alebo vozidlám tretích osôb. Pretekári súhlasia so zaslaním e-mailu s výsledkami, propagáciou akcie resp pripomenutím akcie či organizačnými inštrukciami.
Nedodržanie týchto pravidiel a propozícií znamená automatickú diskvalifikáciu, resp nepripustenie k štartu. Ochrana osobných údajov. Pretekári súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu a členení v prihláške, za účelom správnej registrácie a identifikácie pretekárov na cyklistické preteky.

Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách, sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa voči ktorému nie je možné odvolanie.


V Moldave nad Bodvou 10.02.2018 (doplnené 05.05.2018)

 
 
Tie najlepšie strechy
Bicykle a servis
 

TRASA pre kategóriu Road

TRASA pre kategóriu MTB

 

QR kód registráciu

QR kód pre platbu.
Je potrebné doplniť iba tvoje meno

 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky